Leave Reply

Get In Touch

Saguna Technical Institute, Donje,
Donaje Near Amruteshwar Temple,
Tal – Haweli Dist-: Pune
Phone-: 9422013588, 9604723071, 9096170830,
office-: 020-24337125

Saguna Charitable Trust
7th Madhav laxmi Apt 2079,
sadashivpeth vijaya nagar colony Pune-411030
Ph-020-24337125

Looks Beauty Parlour
Sahitya Samrat Apt 1495,
Sadashivpeth Pune-411030
Ph-020-24488549,9422013588


Saguna Charitable Trust & Saguna Technical Institute Tandulwadi
892, At Post Tandulwadi, Satara-Pandharpur Road
Tal- Malshiras, Dist-: Solapur.413312
Udhav Jadhav-9850634119, 9921934777